Parowozownia Pilska OKRĦGLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


             

 

 

Piladakı "OKRAGLAK" deposu – 2007-cı yılın baharında Pila şehrinin bir grup sakinleri tarafından kurulmuş bir toplumdur.
Bu toplumun ana amacı – XIX asırdan durgun halde kalmış bu deponun kullanıma verilmesidir.

        Piladakı bu deponun inşası 1870-1874 tarihlerine aittir ve Prussiya bölgesinde demir yollarının intensif gelişmesine ilişkilidir.Bu lokomatif deposu değişik mimarı uygulamalar sayesinde, Avrupada da aynı modellerin inşaatı için olcun(standart) haline geldi.Bir kaç yıl devamlı kullanımdan sonra bu depo XX asrın 90-cı yıllarında faaliyetini durdurdu ve sonuçta herkes tarafından unutuldu.dan unutuldu.

        Pila şehrinin bir grup sakinleri bu anıtsal ve tarihi objeni hayata kaytarmak ve korumak görevini ellerine götürmüşler. Onlar, bu deponun demiryolu fonksiyonlarının restorasyonu sayesinde ondan turistler için bir gösteri mekani yaratmak için uğraşıyorlar.Aynı zamanda onlar, Pila şehrinde bu lokomatif deponun kullanım kavramını da meydana getirmişler.Pila sakinlerinin bu grupu, bu lokomatiff deponun gelecek nesiller için korunması namine  özel ve devlet kurumlarını işbirliğine  davet ediyor.


                       
 Polşa

 

                

 

 

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster