Parowozownia Pilska OKRĄGLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


             


 

      Depoa Pilska „OKRĄGLAK” - Grupa građana u Pili utemeljena je u proleće 2007. Osnovni cilj predhodno spomenute grupe je korišćenje neupotrebljenog monumentalnog okruglog depoa iz 19. veka.

      Građevina datira iz perioda 1870-1874 i vezana je za intenzivan razvoj željezničkih pruga na Pruskoj teritoriji. Taj konkretan spomenik postao je primer građevina tog tipa širom Evrope zahvaljujući primeni atipičnih arhitektonskih rešenja. Prestala je s aktivnošću dvedesetih godina XX. veka i tako pala u zaborav doživevši mnogo godina neaktivnosti. Grupa građana u Pili prihvatila je zadatak da spasi taj monumentalni objekat.  Trude se da pretvore okruglu  građevinu iz 19. veka u turističko odredište kroz obnovu funkcija željezničke pruge. Takođe su osmislili koncept korišćenja tog monumentalnog zdanja.

      Grupa podstiče privatna i javna lica da sarađuju u očuvanju ove građevine za buduće generacije.פולין
                    

                

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster