Parowozownia Pilska OKRĄGLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


             

     

Пилийн тойрог хэмээх депо нь Пила хотын хэсэг оршин суугчдаас 2007 оны хавар үүсгэн байгуулсан нийгэмлэг юм.

Нийгэмлэгийн зорилго нь XIX зууны түүхэн дурсгалт байгууламж болох энэхүү ашиглагдахаа больсон төмөр замын засварын газрыг 1870-1874 оны үед барьж босгосон гэж үздэг бөгөөд энэ нь Пруссийн газар нутагт төмөр зам эрчимтэй хөгжиж байсантай холбоотой Архитектурын өвөрмөц шийдлүүдийг ашигласны ачаар уг барилга нь Европт боссон ийм төлийн хэд хэдэн байгууламжийн эх загвар болсон гэдэг. Хэдэн арван жилийн туршид ашиглагдсан эл депо XX зууны 90-ээд оны үед ашиглалтаас хасагдаж, улмаар мартагдан орхигджээ.

Харин төмөр замын засварын газрын ямар байдалд буйг үзэж харсан тус хотын оршин суугч хэсэгхүмүүс нэгдэж энэхүү түүхэн дурсгалт барилгыг

арван хамгаалахаар шийджээ.

     


 


Polen

 

                

 

 

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster